Thông báo lịch nghỉ, lịch thi nghề của học sinh khối 12

TRƯỜNG THPT PHƯƠNG NAM

Thông báo lịch nghỉ, lịch thi nghề của học sinh khối 12

THÔNG BÁO LỊCH HỌC, THI NGHỀ KHỐI 12

1/ Ngày thứ 4: 25/10/2017

 • Buổi sáng: học sinh Khối 12 đi thi nghề
 • Buổi chiều: học sinh Khối 12 học tại trường theo TKB

2/ Ngày thứ 5: 26/10/2017

 • Buổi sáng: Khối 12 học tại trường theo TKB
 • Buổi chiều: học sinh Khối 12 đi thi nghề

3/ Ngày thứ 6: 27/10/2017

 • Buổi sáng:
  • lớp 12A1 + 12A2 học tại trường theo TKB
  • lớp 12A3 (trừ học sinh Nghiêm Quang Thành) học bình thường theo TKB.
  • lớp 12A4: học sinh đi thi nghề theo lịch, số học sinh còn lại được nghỉ học.
 • Buổi chiều:
  • lớp 12A1 + 12A2 + 12A3 + 12A4 (không có lịch thi nghề) học bình thường.
  • lớp 12A1 + 12A2 + 12A3 + 12A4 (có lịch thi nghề) đi thi nghề.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2017

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK

Call Now Button