Khung phân phối chương trình năm học 2016-2017

Thầy, cô điều chỉnh lại tên bài dạy; tiết theo phân phối chương trình; nội dung giảm tải và hoạt động thay thế cho phù hợp với kế hoặch năm học 2016-2017.

Khung phân phối chương trình năm học 2016-2017

Các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh khối 11, 12 hạn nộp ngày 14/7/2016

Các môn còn lại: hạn nộp này 20/7/2016

Phân phối chương trình gửi về địa chỉ email: mayacademy.vn@gmail.com

Lưu ý:

  • khung phân phối chương trình có các cột không thể chỉnh sửa có nghĩa là thầy cô không được phép sửa nội dung trong các cột đó
  • Không chấp nhận các file không phải file mẫu nhà trường đã gửi.

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU

Hạn nộp 5/9/2016

Giáo viên được phân công làm PPCT bám sát đề cương để xây dựng PPCT cho phù hợp.

Đề cương yêu cầu có các dạng bài tập và đáp án đầy đủ gửi bản mềm (file word) qua email về phòng giáo vụ lưu chữ, không chấp nhận đề cương có dạng photo, file pdf, có đóng dấu bản quyền của bên thứ 3.

ANH_10_2016-2017

ANH_11_2016-2017

ANH_12_2016-2017

HÓA_10_2016-2017

HÓA_11_2016-2017

HÓA_12_2016-2017

LÝ_10_2016-2017

LÝ_11_2016-2017

LÝ_12_2016-2017

TOÁN_10_2016-2017

TOÁN_11_2016-2017

TOÁN_12_2016-2017

VĂN_10_2016-2017

VĂN_11_2016-2017

VĂN_12_2016-2017

 

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK

Call Now Button