Hướng dẫn thủ tục chuyển đến trường THPT Phương Nam

Hướng dẫn thủ tục chuyển đến trường THPT Phương Nam

Hướng dẫn thủ tục chuyển đến trường THPT Phương Nam

Thời gian chuyển trường (theo qui định của Sở GD&ĐT Hà Nội)

 • Hạn cuối chuyển trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với học sinh nội tỉnh: ngày 4/01/2019
 • Liên hệ: 098 189 8388 (cô Dung) – 0978 130 103 (thầy Trường)

Thủ tục chuyển trường nội tỉnh:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Giấy giới thiệu chuyển trường
 • Bảng điểm (đối với học sinh chuyển vào thời điểm giữa học kỳ) hoặc học bạ (đối với học sinh chuyển vào thời điểm đầu năm học)
 • Giấy khai sinh
 • Bằng tốt nghiệp cấp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp THCS
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại Hà Nội (bản pho tô không cần công chứng)

Thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do trường nơi đi cấp
 • Giấy giới thiệu do Sở GD&ĐT nơi đi cấp
 • Học bạ cấp THPT
 • Giấy khai sinh
 • Bằng tốt nghiệp cấp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp THCS
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại Hà Nội (bản pho tô không cần công chứng)

Thủ tục xin học lại:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do trường nơi đi cấp
 • Học bạ cấp THPT
 • Giấy khai sinh
 • Bằng tốt nghiệp cấp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp THCS
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại Hà Nội (bản pho tô không cần công chứng)
 • Giấy xác nhận trong thời gian ở nhà không vi phạm pháp luật của công an phường cư trú
 • Giấy giới thiệu do Sở GD&ĐT nơi đi cấp (nếu là học ngoại tỉnh)

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK