12C1 THPT Phương Nam (2011-2014)

… Chúng ta đã và đang ở trên chuyến tàu một chiều hướng tới tương lai

rồi đây chúng ta ai cũng phải bỏ lại sau lưng mình quá khứ

Để đến được với thành công

Chúng ta phải đánh đổi nhứng ngây ngô, khờ dại để lớn lên như đúng cách mà tạo hóa đã sắp đặt

Chúng ta rồi sẽ là ai đây? ………………..

12C1 THPT Phương Nam (2011-2014)

hình ảnh Tập thể lớp 12C1 (2010-2013)

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK

Call Now Button